Synteesi - avain oppimiseen

Synteesin laatiminen useiden nettilähteiden pohjalta on yksi nettilukemisen vaikeimmista osa-taidoista. Syvällinen oppiminen luetusta edellyttää eri lähteiden vertailua ja asioiden nivomista toisiinsa. Tutkijatohtori-projektini tarkoituksena on selvittää, miten lukijat laativat synteesejä yksin tai yhdessä ja miten synteesien laatimista voitaisiin tukea.

— Tutkijatohtori-projekti (20172019)

 

Nettilukutaidot ja erilaiset oppijat

eSeek-projektissa selvitetään, miten kuudesluokkalaiset osaavat etsiä tietoa, arvioida nettitekstien luotettavuutta ja hyödyntää nettitekstejä oppimisessaan. Netissä ei ole perinteisiä portinvartijoita, joten nettilukeminen vaatii hyviä kriittisen lukemisen taitoja. Millaiset kriittisen lukemisen valmiudet kuudesluokkalaisilla on?  Entä miten oppilaat, joilla on lukemisen tai tarkkaavuuden pulmia selviävät nettilukemisesta?

— eSeek-projekti (20142017)

Miten nettilukutaitoja voidaan arvioida ja opettaa?

Nettilukemisen taidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja ja niitä tulisikin opettaa jo alakoulussa peruslukutaitojen rinnalla. Nettilukemisen opetusmenetelmien kehittämiseksi tarvitaan tutkimusperustaista tietoa oppilaiden nettilukutaitojen tasosta sekä opetusmenetelmien toimivuudesta. iFuco-projektissa kehitetään menetelmiä sekä nettilukutaitojen arvioimiseen että niiden opettamiseen.  

— iFuco-projekti (20162018)

Nettilukutaidot ovat tietotyötaitoja

Aroni-projektissa arvioidaan lukiolaisten netti􏰂lukemisen taitoja sekä opettajien käyttämiä tietotyötaitoja tukevia opetuskäytänteitä. Nettilukutaitojen arvioinnissa kiinnitetään ensimmäistä kertaa huomiota myös siihen, miten lukiolaiset osaavat tulkita videossa käytettyjä monimediaisia viestinnän keinoja. Projektissa kehitetään myös menetelmiä nettilukutaitojen opettamiseksi yhteistyössä opettajien kanssa.

— Aroni-projekti (9/2015–8/2019)

Projektien tiedot:

Aroni: Sormunen, E., Marttunen, M., & Toom, A. (9/2015–8/2019). Argumentative online inquiry in building students’ knowledge work competencies. Academy of Finland, No. 285817. https://blogs.sis.uta.fi/aroni/

eSeek: Leppänen, P. H. T. (2014–2017). Internet and learning difficulties: Multidisciplinary approach to understanding information seeking in new media. Academy of Finland, No.274022 bit.ly/2zeMQJ8

iFuco: Vauras, M., & Quintanillia, M. (2016–2018). Enhancing learning and teaching for future competencies of online Inquiry in multiple domains. Academy of Finland, No. 294197 and Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Chile.

Kiili, C. (2017–2019). Exploring the dynamics of information synthesis from multiple sources. Department of Education, University of Oslo.